1–12 trong 51 kết quả

Show sidebar

THẢM LÔNG DIBAGANGSAN 01

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, soft polyester
 • Chiều cao sợi: 4,5mm
 • Trọng lượng trung bình: 2000g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi lông được kết từ nhiều sợi, đầu xù, sợi xoăn, đẹp như lông cún xù 
 • Chiều cao sợi trung bình,Mật độ sợi dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp
 • Có viền vải 3cm
 • Kích thước: sẵn: 1.6*2.3
4.747.000 Xem chi tiết

THẢM LÔNG DIBAGANGSAN 07 MỀM MẠI

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, soft polyester
 • Chiều cao sợi: 4,5mm
 • Trọng lượng trung bình: 2000g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi lông được kết từ nhiều sợi, đầu xù, sợi xoăn, đẹp như lông cún xù 
 • Chiều cao sợi trung bình,Mật độ sợi dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp
 • Có viền vải 3cm
 • Kích thước: sẵn: 1.6*2.3
4.747.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT 02 MỀM MẠI

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, soft touch
 • Chiều cao sợi: 4cm
 • Trọng lượng trung bình: 2500g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. 
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT 04 MỀM MẠI

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, soft touch
 • Chiều cao sợi: 4cm
 • Trọng lượng trung bình: 2500g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. 
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT 06 MỀM MẠI

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, soft touch
 • Chiều cao sợi: 4cm
 • Trọng lượng trung bình: 2500g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. 
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT 11 MỀM MẠI

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, soft touch
 • Chiều cao sợi: 4cm
 • Trọng lượng trung bình: 2500g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. 
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT+1500 01

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, super soft polyester
 • Chiều cao sợi: 4.5cm
 • Trọng lượng trung bình: 2000g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, có thêm sợi Lyon nhỏ tạo nên độ ánh cho thảm
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT+1500 02

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, super soft polyester
 • Chiều cao sợi: 4.5cm
 • Trọng lượng trung bình: 2000g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, có thêm sợi Lyon nhỏ tạo nên độ ánh cho thảm
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT+1500 03

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, super soft polyester
 • Chiều cao sợi: 4.5cm
 • Trọng lượng trung bình: 2000g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, có thêm sợi Lyon nhỏ tạo nên độ ánh cho thảm
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT+1500 04

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, super soft polyester
 • Chiều cao sợi: 4.5cm
 • Trọng lượng trung bình: 2000g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, có thêm sợi Lyon nhỏ tạo nên độ ánh cho thảm
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT+1500 05

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, super soft polyester
 • Chiều cao sợi: 4.5cm
 • Trọng lượng trung bình: 2000g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, có thêm sợi Lyon nhỏ tạo nên độ ánh cho thảm
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết

THẢM TRẢI SÀN 18ZT+1500 09

 • Chất liệu sợi: 100% Polyester, super soft polyester
 • Chiều cao sợi: 4.5cm
 • Trọng lượng trung bình: 2000g
 • Phong cách: Hiện đại
 • Thảm 1 màu, không hoạ tiết
 • Sợi chỉ vừa, mật độ sợi khá dày nên khi miết tay vào mặt thảm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, có thêm sợi Lyon nhỏ tạo nên độ ánh cho thảm
 • Viền bo làm bằng len nhưng chỉ bo là thưa 
 • Kích thước: sẵn 0.8*1.5, 1.2*1.7, 1.4*2, 1.6*2.3, 2*3
1.368.000 Xem chi tiết