z2896028100271_6354e27be5fed2364b63327fcc3483f9
z2896028084059_9fadffb8c105772748518f07ffce245e
z2896028100271_6354e27be5fed2364b63327fcc3483f9

THẢM PHÒNG KHÁCH BÁN CHẠY

THẢM TRẢI SÀN CUBICAL

3.900.000
Kho Chương Mỹ
9
Kho Tố Hữu
1

THẢM TRẢI SÀN 18ZT 08 MỀM MẠI

4.195.000
Kho Chương Mỹ
5
Kho Tố Hữu
3

THẢM TRẢI SÀN DINANT 9890Y

4.029.000 3.300.000
Kho Chương Mỹ
5
Kho Tố Hữu
1

THẢM TRẢI SÀN 3D 1501 CAO CẤP

3.698.000
Kho Chương Mỹ
11
Kho Tố Hữu
1

THẢM TRÀN SÀN ANTALYA 11017BU CAO CẤP

5.796.000
Kho Chương Mỹ
6
Kho Tố Hữu

THẢM TRÀN SÀN ANTALYA 10358BE CAO CẤP

5.796.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM TRẢI SÀN 67B CHỈ MỸ 12

2.111.000
Kho Chương Mỹ
10
Kho Tố Hữu
12

THẢM TRẢI SÀN 5D 1001 MỀM MẠI

3.555.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM PHÒNG NGỦ BÁN CHẠY

THẢM TRẢI SÀN 3G 15 MỀM MẠI

1.278.000
Kho Chương Mỹ
5
Kho Tố Hữu
10

THẢM TRẢI SÀN 18ZT+1500 02

1.368.000
Kho Chương Mỹ
9
Kho Tố Hữu
10

THẢM TRẢI SÀN 18ZT+1500 09

1.368.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM TRẢI SÀN 3G 03 MỀM MẠI

1.278.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM TRẢI SÀN 5D 1202 MỀM MẠI

3.555.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM TRẢI SÀN 5D 1001 MỀM MẠI

3.555.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM TRẢI SÀN 5D 1702 MỀM MẠI

3.555.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM TRẢI SÀN CHỈ 5D – 3001

3.555.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM VĂN PHÒNG BÁN CHẠY

THẢM VĂN PHÒNG WOODBINE CAO CẤP

115.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM VĂN PHÒNG GIÁ RẺ SARDANGNA 5 MÀU

51.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM VĂN PHÒNG GIÁ RẺ FREELAND 5 MÀU

105.000 74.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM VĂN PHÒNG EOS ĐA MẪU MÃ

74.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

THẢM VĂN PHÒNG ATLAT CAO CẤP

74.000
Kho Chương Mỹ
Kho Tố Hữu

TIN TỨC

Showroom

Sảnh B1, Chung cư Roman Plaza Hải Phát, Tố Hữu, Đại Mỗ Nam Từ Liêm, Hà Nội